Privacy Policy

House of Seiyou is een professionele praktijk waarbij u terecht kunt voor ontspanningsmassage. House of Seiyou geeft de massages in eigen praktijkruimte in Amsterdam.

Contactgegevens

Adres: Cornelis Schuytstraat 46 A - 1071 JL Amsterdam
Website: https://houseofseiyou.com
Email: info@houseofseiyou.com
Telefoonnummer: +31627002020
KvK nummer: 83140611

House of Seiyou vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e- mailadres. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intakegesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.

Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen:

✓ Voornaam en achternaam
✓ Adresgegevens
✓ Geboortedatum
✓ Telefoonnummer
✓ E-mailadres
✓ Bijzonderheden gezondheid

House of Seiyou verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen:

✓ Om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling te kunnen geven;
✓ Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan;
✓ Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak;
✓ Voor het afhandelen van de betaling;
✓ Voor het verzenden van de nieuwsbrief.

De persoonsgegevens worden zonder jouw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting. House of Seiyou houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. Tevens wordt van elke klant het e-mail adres opgeslagen in een database bestand, zodat we in geval van calamiteiten over het klantenbestand kunnen beschikken en contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van House of Seiyou.

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met House of Seiyou. U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met House of Seiyou.

House of Seiyou gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op. Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

©2022 House of Seiyou |

ZOMERACTIE

Losse health sessie € 19 (€ 24)
Duo Health Sessie € 35 (€ 40)
4 Health Sessies € 60 (€ 80)
8 Health Sessies € 120 +1 gratis

boek direct jouw healthsessie!

envelopephone-handsetmap-markercrossmenu